Sinds de  oprichting in 1993 tot nu hebben we ondertussen een reputatie opgebouwd als één van de meest gespecialiseerde reisorganisaties voor maatwerkreizen. Samen met onze partners hebben wij jarenlange ervaring in het samenstellen van reizen naar Afrika en kennen deze gebieden als geen ander. We weten dus als geen ander waar rekening mee gehouden moet worden voor een geslaagde reis. We gaan ervan uit dat een reis naar Afrika of de Indische Oceaan voor iedereen bijzonder is, het is immers vanwege de grote afstanden een reis die u niet elk jaar zult maken. Alle reizen naar de andere kant van de wereld dienen gedegen voorbereid te worden, het is als zo vaak – de zwakste schakel in uw reisschema bepaalt de kwaliteit van het geheel. Om ook onvoorziene omstandigheden goed te kunnen opvangen, werken we samen met de beste agenten ter plaatse.

Prijsvoordeel halen wij louter door grote volumes te boeken, niet door water in de wijn te doen ten aanzien van de kwaliteit van onze reisonderdelen. Daar kunnen onze klanten al jaren van op aan. Daarom hebben we meer repeaters (klanten) dan wie dan ook voor onze bestemmingen.

Vraag bij boeking van uw reis naar het informatieboekje van de ANVR/SGR/CF met daarin de precieze tekst van deze voorwaarden en garanties. Links naar deze teksten staan tevens op deze website.

ANVR
Worldwide Travel Group is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen (ANVR) en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De reizen in deze reisgids worden aangeboden onder het beding dat de ANVR- Reisvoorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen in deze reisgids tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. Deze Reisvoorwaarden staan afgedrukt in de ANVR brochure. Ons kantoor zal u een exemplaar van deze brochure verstrekken. Gebeurt dat niet, vraagt u er dan om. De brochure bevat tevens de ANVR Boekingsvoorwaarden, de voorwaarden van de Stichting Garantiefonds Reisgelden, de voorwaarden van het Calamiteitenfonds en andere belangrijke informatie.

SGR
Worldwide Travel Group is aangesloten bij SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden). De op deze website gepubliceerde reizen vallen onder de garantieregeling van de SGR.

De SGR garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Worldwide Travel Group (KvK nr. 33251276) is aangesloten bij SGR. U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGRgarantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.”

Bekijk hier de SGR Garantieregeling.

Voor meer informatie over SGR ga naar de SGR website.

Calamiteitenfonds
Worldwide Travel Group is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen (CF). Alle in dit programma onder de Reisvoorwaarden gepubliceerde reizen vallen daarom onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:
•(een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
•de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.